eUT4ALL

Transformarea ecosistemului universitar prin tranziția digitală către un viitor european sustenabil

e-PNRR: 1277457265

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Detalii proiect

Titlu proiect – Transformarea ecosistemului universitar prin tranziția digitală către un viitor european sustenabil

Acronim proiect – eUT4all

Cod proiect – e-PNRR: 1277457265

Date apel proiect – PNRR/2022/C15.MEDU/I16

Identificator proiect call – F-PNRR-GDU-1-2022-0028

Perioada de derulare – 36 de luni

Bugetul proiectului (inclusiv TVA) – 34,499,927 RON 

Obiectivele proiectului

dezvoltarea infrastructurii digitale specifice domeniilor de specializare prioritare asociate programelor de studii la nivelul facultăților

dezvoltarea infrastructurii digitale transversale, la nivel instituțional, destinate exclusiv îmbunătățirii activităților cu studenții și care să răspundă nevoii actuale de educație hibridă prin tehnologie

dezvoltarea de competențe digitale specifice ale studenților relevante prin dezvoltarea de programe noi de studii în domeniile de specializare stabilite ca prioritare

formarea competențelor digitale avansate a studenților și personalului universității pentru a putea face față la provocările educației hibride și la integrarea tehnologiei digitale în procesul educațional.

Activitățile proiectului

pachet care acoperă activitățile specifice derulării proiectului cum ar fi managementul tehnic și financiar al proiectului, managementul calității și diseminarea rezultatelor

pachet care acoperă activitățile specifice de completare a specificațiilor tehnice aferente investițiilor în infrastructură, de demarare și derulare a procedurilor de achiziție precum și de monitorizare a derulării și finalizării contractelor de achiziție de produse și servicii

pachet care acoperă activitățile specifice de pregătire a dosarelor de acreditare și derularea procedurilor de acreditare pentru programele de studii de licență și master

pachet care acoperă activitățile specifice asigurării participării studenților și personalului universității la programe de formare a competențelor digitale avansate

Rezultatele proiectului

15

programe de studii noi la nivel de licență și master

21

centre/laboratoare corelate cu cerințele existente la nivel european

8

infrastructuri digitale transversale la nivel instituțional

764

studenți participanți
la programe de formare

150

personal didactic participant
la programe de formare

Echipa proiectului

Orza Bogdan - Manager proiect
Lazarec Alexandru - Manager executiv
Lapusan Daviana - Asistent manager
Bodea Laura - Manager financiar
Cîmpeanu Stela - Manager achiziții
Matyas Zsuzsanna - Expert achiziții
Popovici Alina - Expert juridic
Ciupe Aurelia - Coordonator infrastructură digitală
Conț Miruna - Coordonator infrastructură digitală
Câmpean Ioan - Coordonator infrastructură digitală
Ban Raluca - Coordonator programe de studii
Pacurar Claudia - Coordonator programe de formare
Petrovan Adrian - Coordonator programe de formare

Contact

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
eut4all.utcn@campus.utcluj.ro

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
https://mfe.gov.ro/pnrr/   https://www.facebook.com/PNRROficial